A zene, mint összekötő platform

„A zene, mint összekötő platform” címmel, -a járványügyi helyzetre tekintettel- sajnos publikum nélkül került megrendezésre a bécsi Internationale Donauphilharmonie Kulturplatform egyesület jóvoltából szervezett koncert, november 7-én, Hainburgban. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-hez benyújtott sikeres, közös pályázatunk révén kerülhetett sor a „művészeti bemutatóként” fémjelzett, az előírásoknak így megfelelően megszervezhetett rendezvényre, amelynek kapcsán társszervezők/védnökök lehettünk és végigkísérhettük a teljes előkészítési-lebonyolítási folyamatot.

Betekintést nyerhettünk a kulturális terület speciális asszisztensi feladataiba, így egyedülálló gyakorlati ismereteket szerezhettünk, különös tekintettel a járványügyi helyzet miatti különleges intézkedések terén.

A koncerten magyar, osztrák, szlovák művészek közreműködését csodálhattuk:
Dorota Tóthova – ének,
Nicole Henter – fuvola
Vera Karner – klarinét,
Gábor Varga – klarinét
Miloš Biháry – zongora,
Cseh Tamás Együttes
Uwe Scheer-Karmester

A koncertet megelőzően, a bécsi „Europa” – Clubbal közös koszorúzáson is részt vettünk és igaz, hogy fizikailag távol, de lélekben együtt imádkoztunk és emlékezhettünk Bad Deutsch-Altenburgban. A hatósági előírások szigorú betartása mellett az „Europa” – Club szűkkörű vezetőségével együtt koszorút helyeztünk el az ’56-os magyar hősök közös szimbolikus sírjánál, valamint Szent István királyunk mellszobránál, akinek a németóvári templom alapköveit és a magyarok ősi zarándokhelyét köszönhetjük. Útravalóul Karvansky Mónika, református lelkipásztor gyönyörű, lélekemelő szavait zárhattuk szívünkbe.

A rendezvény a Magyar Kormány támogatásával valósulhatott meg, amelyet ezúton is köszönünk!