„Több szem, többet lát – A digitális etikett szerepe napjainkban”

„Több szem, többet lát – A digitális etikett szerepe napjainkban” címmel szerveztünk kerekasztal-beszélgetést márciusi szakmai napunk keretében, amelyen remek témákat érintettek előadóink: Bóta Zsolt rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter, a bécsi Magyar Nagykövetség első beosztott diplomatája; Gáspár Ágnes, az egyesület alelnöke, címzetes egyetemi docens, nemzetközi protokoll szakértő; valamint S.Nádas Ágnes, az egyesület elnöke, protokoll és nemzetközi kapcsolatok szakembere, közgazdász.

Számos problémára világítottak rá az e-mail küldéstől a videokonferenciázásig. Rendkívül hasznos tanácsokat kaphattunk első kézből az üzleti élet, a diplomácia, az oktatási terület tapasztalataiból; a home office szabályairól; az időgazdálkodás jelentőségéről. Ezt követően a résztvevők egymással is megosztották a közel 3 óra alatt értékes gondolataikat a témában. Egyesületünk elnöke, S.Nádas Ágnes, továbbá alelnökei, Gáspár Ágnes és Neumann Noémi is közkinccsé tették széleskörű szakmai tapasztalataik és emellett a kiadvány szerkesztését, nyomdai előkészítését is vállalták.

A Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2021. című pályázati kiírásra beadott, NEAO-KP-1-2021/2-001086 számú, TOP SECRETary projekt- fókuszban a professzionális vezetői asszisztencia című pályázatával Egyesületünk sikeresen pályázott és 2.550.000 Ft összegű támogatást kapott. Rendkívül hálásak vagyunk, hogy szakmai célkitűzéseinket e pályázat segítségével meg tudjuk valósítani.

Pályázati célkitűzéseinket az aktív társadalmi szerepvállalás jegyében, egy komplex projektben szeretnénk megvalósítani. Fő célunk és felelősségünk, hogy a vezetői asszisztenciát, mint nagyon komoly hivatás presztizsét emeljük, a szakmát mélységében, professzionális szinten megismertessük és a folyamatosan változó üzleti és közigazgatási környezetben egyaránt helytállni képes utánpótlás neveléséről gondoskodjunk.

Célunk továbbá, a határon túli magyar társszervezetekkel és intézményekkel való kapcsolatfelvétel és szakmai együttműködés kialakítása a vezetői asszisztencia területén. Szorgalmazni kívánjuk az aktív együttműködés és tapasztalatcsere kialakítását több aspektusból: pl. párbeszéd folytatása a vezetői elképzelések, elvárások és az asszisztensek meglévő és fejleszthető kompetenciái témájában; az oktatásban, továbbképzésben való aktív részvétel és az ehhez szükséges jegyzetek, szakmai kiadványok összeállítása és/vagy népszerűsítése, mint pl. a hamarosan megjelenő Top Secretary szakmai kézikönyv eljuttatása asszisztenseknek.

A gyakorló szakemberek számára pedig szakmai díjat kívánunk alapítani, „Az Év Menedzserasszisztense” címmel, amely a fenti célokkal összhangban a szellemi hasznosulás egyik szép példája is. Évente pályázhatnak mindazon magánszemélyek , illetve cégek/hivatalok/intézmények által javasolt hivatalos jelöltek, akik bármilyen szintű vezetői asszisztens munkakörben dolgoznak. Elnökségünk a jelöltek állításához kritériumrendszert fogalmazott meg. A részletek a honlapunkon elérhetőek.