Vezetői asszisztencia napjainkban

Egy szakmai álom válhatott valóra egyesületünk életében a sikeres NEAO-KP-1-2021/2-001086 sz. pályázat révén, amelyet a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-hez nyújtottunk be. A Menedzserasszisztensek Magyarországi Egyesülete kezdeményezésére egy szakmai ajánlás született ” Digitális udvariasság a digitális világban” címmel, amely egy „digitális etikett-iránytű” a professzionális online munkavégzéshez, nemcsak asszisztenseknek. Egyesületünk elnöksége közös szakmai munkára  kérte fel a Magyar Protokollosok Országos Egyesülete elnökét, Laczkó Ritát, valamint Bóta Zsolt, rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter urat, a bécsi Magyar Nagykövetség első beosztott diplomatáját, hogy hiteles társszerzőként osszák meg értékes gondolataikat e különleges szakmai kiadványban. 

Mindennapjaink részévé vált a digitális világ, amelynek különböző hajóiban, szabályok nélkül próbálunk mind vezetőként, mind asszisztensként, de magánemberként is evezni, hol betartva, hol jelentősen figyelmen kívül hagyva az alapvető udvariassági szabályokat. Az elektronikai eszközök, valamint a különböző kommunikációs platformok elterjedése nem hozta magával a digitális világ „etikett” szempontból történő egységes szabályozását. Erre pedig igencsak igény és nagy szükség lenne, hiszen nagyon sok hiányosságot lehet felfedezni protokoll szempontból is és egész tanulmányt lehetne írni a napjainkban használt digitális kommunikáció elvárható illemszabályairól.

Alapelv, hogy a hivatali/üzleti kapcsolatokban mindig az udvariasság és a másik fél iránti tiszteletadásnak kell érvényesülnie. Ez nem függhet az információcsere tempójától, felgyorsulásától.

Az elektronikus levelezés már a protokoll valamennyi szakterületén is elfogadott és alkalmazott forma, mégis számos udvariatlansági tényező fedezhető fel. Szükségét éreztük egy külön, rövid összefoglalást készíteni, amelyet javaslunk a digitális etikett megalapozásáhozalkalmazásához saját cégünk/hivatalunk kapcsán.

Asszisztensként a vezetők és munkatársak figyelmét érdemes felhívni, hogy az elektronikus levelezéseinkkel is példát mutatunk és „digitális megjelenésünkkel” nagy mértékben hozzájárulunk a saját és céges/hivatali imázsunkhoz.

 Célunk ezen szakmai ajánlással, hogy egy összefoglaló áttekintést, iránytűt nyújtsunk a különböző szakmai területeken (üzleti élet, diplomácia, oktatás, stb.), a digitális kommunikáció során szerzett tapasztalatainkról, a legfontosabb kritikus pontokról, problémákról és a javasolt megoldásokról. Szeretnénk hozzájárulni a cégek, hivatalok munkatársainak, valamint minden, a munkájára igényes érdeklődőnek a személyes kompetencia-fejlesztéséhez. Szilárd alapokat kívánunk nyújtani a digitális világban való helyes viselkedéshez, könnyebb eligazodáshoz.társszerzőként