IMA Ambassador from Hungary

Egyesületünk 2017 óta tagja az International Management Assistants nemzeközi egyesületnek. 2024-től kérvényeztük a “Nagyköveti” státuszt, amely kettős szempontot jelent számunkra:

1.Nem elvárás a mi tagjainktól, hogy tagjai legyenek a nemzetközi szervezetnek is (azaz nem lesznek automatikusan tagok és ezért nem kell nemzetközi tagdíjat kötelezően fizetni).

2.Mindazok, akik nem akarnak a mi magyar egyesületünk tagjai lenni, de szívesen csatlakoznának viszont egyéni tagként a nemzetközi szervezethez (lsd.Individual membership), így ez esetben -mint területi kizárólagossággal bíró tagegyesület- segítjük azok jelentkezését és felvételét a nemzetközi szervezethez, akik ezt kérik. Felénk semmilyen kötelezettséggel nem jár a nemzetközi tagság, ugyanakkor az egy nemzethez való tartozás érzése a nemzetközi szervezetben megmarad.

Az IMA nemzetközi szervezet honlapja:

www.ima-network.org