Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

  1. Adatkezelés céljai:

Az adatkezelési célja, hogy a jogszabályoknak megfelelően Menedzserasszsisztensek Magyarországi Egyesülete (székhely: 1162 Budapest, Szénás u.118.; adószám: 18978645-1-42, Nyt.szám: 01-02-001-6774) számára:

1.1 a www.imahungary.hu internetes oldalon vagy jelentkezéi lapon saját kezűleg megadott e-mail címét, nevét, telefonszámát és tagi jelentkezés esetén címét (számlázás okán) kezelje és nyilvántartsa.

1.2 a Menedzserasszsisztensek Magyarországi Egyesülete eseményeken, rendezvényeken saját kezűleg megadott e-mail címét, nevét, telefonszámát és tagi jelentkezés esetén címét (számlázás okán) kezelje és nyilvántartsa. Önnek hírleveleket, programajánlókat, érdekességeket, tájékoztató anyagokat küldjön, valamint a megadott elérhetőségen Önnel kapcsolatba léphessen.

  1. Az adatkezelés időtartama, megszüntetés és leiratkozás

A nyilatkozat elfogadásával hozzájárul, hogy a megadott személyes adatait kizárólag a fenti célokra (1.1, 1.2) visszavonásig vagy a szolgáltatás megszüntetéséig kezeljük és tarjuk nyilván, 10 évente az adatokat felülvizsgáljuk és szükség szerint töröljük. A feliratkozó bármikor, korlátozás és indok nélkül leiratkozhat a hírlevélről, a hírlevél alján elhelyezett link segítségével vagy a titkarsag.imahungary@gmail.hu címre küldött e-mailben bármikor tájékoztatást kérhet, a kezelt adatairól, kezdeményezheti nyilvántartott adatainak módosítását, illetve törlését.

3.Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

Az adatokat a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.) alapján, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) teljes egészében betartva kezeljük. A megadott adatokat az 1. pontban leírtaktól eltérő célokra fel nem használja. A személyes adatokat a harmadik személynek kizárólag a felhasználó előzetes, írásos hozzájárulása esetén szolgáltathat ki. Amennyiben a jelentkező nem járul hozzá a fentiekhez, ezt az esemény megkezdése előtt írásban jeleznie kell részünkre. A felhasználó jogai megsértése esetén az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján a bíróságon érvényesítheti jogait, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH – 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

4.Felhasználói jogok, biztonság és felülvizsgálat

A Menedzserasszsisztensek Magyarországi Egyesülete által szervezett rendezvények (pl: konferenciák, estek, események stb.) jelentkezői elfogadják, hogy az eseményen kép, hang és videofelvétel készülhet, melyet marketing és kommunikációs célra, illetve a szolgáltatás fejlesztésére használunk fel. A regisztrációval a jelentkező hozzájárul a felvételek készítéséhez, illetve az ahhoz fűződő jogairól lemond. A Menedzserasszsisztensek Magyarországi Egyesülete  kiemelt figyelmet fordít a kezelt személyes adatok biztonságára, biztosítja a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettségét. A Menedzserasszsisztensek Magyarországi Egyesülete szükség szerint szerződéses alvállalkozókkal léphet kapcsolatba és oszthat meg velük az 1. pontban felmerülő adatok egy részét vagy egészét, kizárólag az egyesület részére történő munkavégzés okán. Az alvállalkozó saját célra, illetve harmadik fél számára a megosztott adatokat nem használhatja.

A Menedzserasszsisztensek Magyarországi Egyesülete biztosítja és garantálja, hogy a szerződéses alvállalkozó partnerei is betartják a 3. pontban részletezett jogszabályokat. A Menedzserasszsisztensek Magyarországi Egyesülete fenntartja azon jogát, hogy az adatkezelési nyilatkozatot természetesen, a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett felülvizsgálja és szükség esetén egyoldalúan módosítsa.

  1. Naplózással kapcsolatos adatkezelés

5.1 A Menedzserasszsisztensek Magyarországi Egyesülete naplózással kapcsolatos adatkezelése

A www.imahungary.hu szerver naplózása: a www.imahungary.hu weblap meglátogatásakor a webszerver felhasználói adatokat nem rögzít.

5.2 Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése

A portál forráskódja a Menedzserasszsisztensek Magyarországi Egyesülete üzemelő szerveren külső és belső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A Menedzserasszsisztensek Magyarországi Egyesülete szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói a szerverünkre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni. A honlapon elhelyezésre került a facebook.com címen elérhető szolgáltató kódja.

  1. Menedzserasszsisztensek Magyarországi Egyesülete

Amennyiben megkeresné Egyesületünket, a jelen tájékoztatóban megadott, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

  1. A kezelt személyes adatok köre:

A Menedzserasszsisztensek Magyarországi Egyesülete minden hozzá beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb öt év elteltével töröl a levelezési rendszeréből.

  1. Adatfeldolgozó:
  • Menedzserasszsisztensek Magyarországi Egyesülete
  • Székhely: 1162 Budapest, Szénás u.118., tel.: +36 30 640 6882,

e-mail: titkarsag.imahungary@gmail.com

A hozzájárulás megadása a fenti tájékoztatás figyelembevételével önkéntes.