Adatvédelem

Adatvédelem

Adatvédelem

Adatvédelmi irányelvek

Nagyon örülünk, hogy egyesületünk iránt érdeklődik. Az adatvédelem különösen kiemelt prioritást élvez a Menedzserasszisztensek Magyarországi Egyesületének működésében. A Menedzserasszisztensek Magyarországi Egyesületéhez tartozó internetes oldalak esetében, minden anyag a személyes adatok nélkül kerül feltüntetésre illetve ez csakis az egyesület titkárságának jóváhagyásával történhet. Amennyiben a weboldalunkon keresztül speciális vállalati szolgáltatásokat szeretne igénybe venni, a személyes adatok feldolgozása szükségessé válhat. Amennyiben a személyes adatok feldolgozása szükségessé válik és erre törvényi felhatalmazás nincs, abban az esetben az érintett hozzájárulását kérjük.

A személyes adatok, például az érintett nevének, címének, e-mail címének vagy telefonszámának, feldolgozásának mindig összhangban kell, hogy legyen az általános adatvédelmi rendelettel (GDPR) és az országspecifikus adatvédelemmel. Ezzel az adatvédelmi nyilatkozattal vállalkozásunk tájékoztatni kívánja a nyilvánosságot a korábban gyűjtött, felhasznált és feldolgozott személyes adatok jellegéről, terjedelméről és céljáról. Ezenkívül az érintetteket ezen adatvédelmi nyilatkozat útján tájékoztatják azokról a jogokról, amelyekre jogosultak.

Az adatkezelőként a Menedzserasszisztensek Magyarországi Egyesületének számos technikai és szervezeti intézkedést hajtott végre a weboldalon feldolgozott személyes adatok legteljesebb védelme érdekében. Az Internet-alapú adatátvitelben azonban elvileg lehetnek biztonsági hiányosságok, így az abszolút védelem nem garantálható. Ezért minden érintett szabadon átadhatja nekünk személyes adatait alternatív eszközökkel, például telefonon, emailen, szóban.

 1. Fogalommeghatározások

A Menedzserasszisztensek Magyarországi Egyesületének adatvédelmi nyilatkozata az európai jogalkotó által az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) elfogadására használt kifejezéseken alapszik. Adatvédelmi nyilatkozatunknak olvashatónak és érthetőnek kell lennie a nagyközönség, valamint ügyfeleink és üzleti partnereink számára. Ennek biztosítása érdekében először tájékoztatjuk az alkalmazott terminológiákat illetően.

Ebben az adatvédelmi nyilatkozatban többek között a következő kifejezéseket használjuk:

 • a) Személyes adatok

Az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó információk. Az azonosítható természetes személy az, akit közvetlenül vagy közvetetten lehet azonosítani, különösen olyan azonosítóra hivatkozva, mint például név, azonosító szám, helymeghatározási adatok, online azonosító vagy egy vagy több, a fizikai, a természetes személy genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitása.

 • b) Az érintett

Az érintett minden olyan azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek személyes adatait az adatkezelésért felelős adatkezelő dolgozza fel.

 • c) Feldolgozás

A feldolgozás bármilyen művelet vagy műveletkészlet, amelyet személyes adatokra vagy személyes adatok halmazaira hajtanak végre, automatizált eszközökkel vagy anélkül, például gyűjtés, rögzítés, szervezés, strukturálás, tárolás, adaptálás vagy módosítás, visszakeresés, konzultáció, felhasználás, közzététel továbbítás, terjesztés vagy más módon elérhetővé tétel, összehangolás vagy kombinálás, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés útján.

 • d) A feldolgozás korlátozása

A feldolgozás korlátozása a tárolt személyes adatok megjelölése azzal a céllal, hogy korlátozza a feldolgozásukat a jövőben.

 • e) Profilálás

A profilozás a személyes adatok automatizált feldolgozásának bármilyen formáját jelenti, amely magában foglalja a személyes adatok felhasználását a természetes személyre vonatkozó egyes személyes szempontok értékelésére, különös tekintettel a természetes személy munkahelyi teljesítményére, gazdasági helyzetére, egészségére, személyes preferenciáira vonatkozó szempontok elemzésére vagy előrejelzésére, érdekek, megbízhatóság, viselkedés, hely vagy mozgások.

 • f) Álnevezés

Az álnévtelenítés a személyes adatok olyan módon történő feldolgozása, hogy a személyes adatokat kiegészítő információk felhasználása nélkül már nem tulajdoníthatók egy adott alanynak, feltéve, hogy ezeket a kiegészítő információkat külön tárolják, és technikai és szervezeti intézkedések tárgyát képezik annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatokat nem tulajdonítják azonosított vagy azonosítható természetes személynek.

 • g) A feldolgozásért felelős adatkezelő

Az adatkezelésért felelős adatkezelő vagy adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy egyéb szerv, amely önmagában vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok feldolgozásának céljait és eszközeit; amennyiben az ilyen adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jogszabályok határozzák meg, az adatkezelőt vagy a kinevezésének konkrét kritériumait az uniós vagy a tagállami jogszabályok előírhatják.

 • h) Processzor

Az adatfeldolgozó természetes vagy jogi személy, állami hatóság, ügynökség vagy egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében dolgozza fel a személyes adatokat.

 • i) Címzett

Az átvevő természetes vagy jogi személy, állami hatóság, ügynökség vagy más szerv, amelynek a személyes adatokat közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél vagy sem. Azon hatóságok azonban, amelyek személyes adatokat kaphatnak egy adott vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami jogszabályokkal összhangban, nem tekintendők címzetteknek; ezen adatok ezen hatóságok általi feldolgozásakor meg kell felelni az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak, a feldolgozás céljainak megfelelően.

 • j) Harmadik fél

Harmadik fél természetes vagy jogi személy, állami szerv, ügynökség vagy szerv, kivéve az érintettet, az adatkezelőt, az adatfeldolgozót és a személyeket, akik az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó közvetlen felügyelete alatt jogosultak személyes adatok feldolgozására.

 • k) Beleegyezés

Az érintett hozzájárulása az adatalany kívánságainak bármilyen szabadon megadott, konkrét, tájékozott és egyértelmű megjelölése, amelyben nyilatkozatával vagy egyértelműen megerősítő intézkedés útján hozzájárul a rá vonatkozó személyes adatok feldolgozásához. .

 1. Az adatkezelő neve és címe

Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR), az Európai Unió tagállamaiban alkalmazandó egyéb adatvédelmi törvények és az adatvédelemmel kapcsolatos egyéb rendelkezések alkalmazásában adatkezelő:

 

E-mail: titkarsag.imahungary@gmail.hu

Weboldal: www.imahungary.hu

 1. Sütik

A Menedzserasszisztensek Magyarországi Egyesülete honlapjai sütiket használnak. A sütik olyan szöveges fájlok, amelyeket egy számítógépes rendszerben tárolnak egy internetes böngészőn keresztül.

Számos internetes oldal és szerver használ sütiket. Sok süti tartalmaz ún. Süti-azonosítót. A süti-azonosító a süti egyedi azonosítója. Ez egy karakterláncból áll, amelyen keresztül az internetes oldalak és a kiszolgálók hozzárendelhetők az adott böngészőhöz, amelyben a cookie-t tárolták. Ez lehetővé teszi a meglátogatott internetes webhelyek és kiszolgálók számára, hogy megkülönböztessék az adatok darabjainak egyes böngészőit a többi internetes böngészőtől, amely más sütiket tartalmaz. Egy egyedi internetes böngésző felismerhető és azonosítható az egyedi süti-azonosítóval.

A sütik használatával a Menedzserasszisztensek Magyarországi Egyesületének a weboldal felhasználóinak olyan felhasználóbarát szolgáltatásokat nyújthat, amelyek a süti beállítása nélkül nem lennének lehetséges.

Süti segítségével a weboldalunkon található információk és ajánlatok a felhasználó szem előtt tartásával optimalizálhatók. A sütik lehetővé teszik számunkra, hogy – amint korábban említettük – felismerjük weboldalunk felhasználóit. Ennek az elismerésnek az a célja, hogy megkönnyítse a felhasználók weboldalunkat. A cookie-kat használó weboldal használójának például nem kell minden alkalommal belépnie a hozzáférési adatokba, mert ezt a weboldal veszi át, és így a cookie-t a felhasználó számítógépes rendszerében tárolja. Egy másik példa a bevásárlókosár cookie-ja egy online boltban. Az online áruház emlékszik a cikkekre, amelyeket az ügyfél a cookie-n keresztül helyez a virtuális kosárba.

Az érintett bármikor megakadályozhatja a sütik beállítását weboldalunkon keresztül a használt internetböngésző megfelelő beállításával, és így véglegesen megtagadhatja a sütik beállítását. Ezenkívül a már beállított sütik bármikor törölhetők egy böngészőn vagy más szoftverprogramokon keresztül. Ez minden népszerű internetes böngészőben lehetséges. Ha az érintett deaktiválja a sütik beállítását a használt internetes böngészőben, webhelyünk nem minden funkciója lehet teljes mértékben használható.

 

 1. Általános adatok és információk gyűjtése

A Menedzserasszisztensek Magyarországi Egyesületének weboldala általános adatokat és információkat gyűjt, amikor egy látogató felkeresi a weboldalt. Ezt az általános adatot és információt a szerver naplófájljai tárolják. Ami összegyűjthetőek: (1) a használt böngészőtípusok és verziók, (2) a hozzáférő rendszer által használt operációs rendszer, (3) az a webhely, ahonnan a hozzáférő rendszer eljut a weboldalunkhoz (úgynevezett hivatkozók), (4) az al – weboldalak, (5) az internetes oldalhoz való hozzáférés dátuma és ideje, (6) egy internetes protokoll címe (IP cím), (7) a hozzáférő rendszer internetszolgáltatója, és (8) minden egyéb hasonló adat és információ, amelyet fel lehet használni az információs technológiai rendszerek elleni támadások esetén.

Ezen általános adatok és információk felhasználásakor a Menedzserasszisztensek Magyarországi Egyesületének nem von le következtetéseket az érintettről. Ezen információkra inkább azért van szükség, hogy (1) webhelyünk tartalmát helyesen szállítsák, (2) optimalizálják weboldalunk tartalmát és hirdetését, (3) biztosítsák az információs technológiai rendszereink és weboldal-technológiánk hosszú távú életképességét, és (4) a bűnüldöző hatóságok részére rendelkezésére bocsátják a számítógépes támadás esetén a büntetőeljáráshoz szükséges információkat. Ezért a Menedzserasszisztensek Magyarországi Egyesülete anonim módon gyűjtött adatokat és információkat statisztikailag elemez, azzal a céllal, hogy javítsuk egyesületünk adatvédelmét és adatbiztonságát, valamint hogy a feldolgozott személyes adatok optimális szintű védelmét biztosítsuk.

 1. Feliratkozás hírleveleinkre

A Menedzserasszisztensek Magyarországi Egyesületének weboldalán a felhasználók lehetőséget kaphatnak arra, hogy feliratkozzanak az egyesület hírlevelére. Az erre a célra használt bemeneti maszk határozza meg, hogy milyen személyes adatokat továbbítanak, valamint azt is, hogy mikor kell megrendelni a hírlevelet a vezérlőtől.

A Menedzserasszisztensek Magyarországi Egyesülete hírlevél útján rendszeresen tájékoztathatja ügyfeleit és üzleti partnereit programajánlatokról, információkról az egyesületi élettel kapcsolatban. Az egyesület hírlevelét az érintett csak akkor kaphatja meg, ha (1) az érintett érvényes e-mail címmel rendelkezik és (2) az érintett regisztrálja a hírlevelet szállítását. Megerősítő e-mailt küldünk az érintett által elsőként regisztrált e-mail címre hírlevél kézbesítés céljából, jogi okokból, a kettős bejelentkezési eljárás során. Ez a megerősítő e-mail szolgál annak bizonyítására, hogy az e-mail cím tulajdonosának, mint jogosultnak van-e jogosult hírlevelet kapni.

A hírlevélre való regisztráció során tároljuk az internetszolgáltató (ISP) által kiosztott és az érintett által a regisztráció során használt számítógépes rendszer IP-címét, valamint a regisztráció dátumát és időpontját is. Ezen adatok összegyűjtése szükséges ahhoz, hogy megértsük az érintettek e-mail címével való esetleges visszaélés későbbi időpontban történő felhasználását, és ezért szolgál az adatkezelő jogi védelmének céljára.

A hírlevélre való regisztráció részeként összegyűjtött személyes adatokat csak hírlevelünk küldésére használják fel. Ezenkívül a hírlevélre feliratkozókat e-mailben lehet értesíteni, mindaddig, amíg ez a hírlevél szolgáltatás működéséhez vagy a szóban forgó regisztrációhoz szükséges. Ez a hírlevél ajánlatának módosítása esetén lehetséges, vagy műszaki körülmények megváltozása esetén. A hírlevél-szolgáltatás által összegyűjtött személyes adatokat nem továbbíthatjuk harmadik félnek. Az adatalany bármikor felmondhatja hírlevelünk előfizetését. A személyes adatok tárolására vonatkozó hozzájárulást, amelyet az érintett a hírlevél kézbesítéséhez adott, bármikor visszavonható. A beleegyezés visszavonásának esetén minden hírlevélben megtalálható a megfelelő link.

 

 

 1. Hírlevél-követés

A Menedzserasszisztensek Magyarországi Egyesületének hírlevele úgynevezett nyomkövetési pixeleket tartalmaz. A nyomkövetési pixel egy miniatűr grafika, amely beágyazódik az ilyen e-mailekbe, amelyeket HTML formátumban küldnek el, hogy lehetővé tegyék a naplófájl rögzítését és elemzését. Ez lehetővé teszi az online marketing kampányok sikerének vagy kudarcának statisztikai elemzését. A beágyazott nyomkövetési pixel alapján a Menedzserasszisztensek Magyarországi Egyesülete láthatja, hogy az érintett e-mailt nyitott-e és mikor, és az e-mailben szereplő linkeket az érintettek mikor hívták meg.

A hírlevelekben szereplő nyomkövetési pixelekben összegyűjtött személyes adatokat a vezérlő tárolja és elemzi a hírlevél szállításának optimalizálása, valamint a jövőbeli hírlevelek tartalmának még jobb adaptálása érdekében. Vállalják, hogy ezeket a személyes adatokat nem adják tovább harmadik személyeknek. Az érintettek bármikor jogosultak visszavonni a kettős választási eljárás keretében kiadott külön beleegyezésüket. A visszavonást követően az adatkezelő törli ezeket a személyes adatokat. A Menedzserasszisztensek Magyarországi Egyesülete automatikusan visszavonásnak tekinti a hírlevélre feliratkozónak a visszavonását.

 1. Kapcsolatfelvételi lehetőség a weboldalon keresztül

A Menedzserasszisztensek Magyarországi Egyesülete weboldala olyan információkat tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a vállalkozásunkkal történő gyors elektronikus kapcsolatfelvételt, valamint a velünk való közvetlen kommunikációt, amely magában foglalja az úgynevezett elektronikus levél általános címét (e-mail cím). Ha az érintett e-mailben vagy kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül lép kapcsolatba az adatkezelővel, az érintett által továbbított személyes adatokat automatikusan tárolják. Az érintett személy által az adatkezelőhöz önkéntes alapon továbbított személyes adatokat az érintett feldolgozása vagy az érintettel való kapcsolatfelvétel céljából tárolják. Ezeket a személyes adatokat harmadik félnek nem továbbítják.

 1. A személyes adatok rendszeres törlése és zárolása

Az adatkezelő az érintett személyes adatait csak a tárolás céljának eléréséhez szükséges ideig kezeli és tárolja, vagy amennyiben az európai jogalkotó vagy más jogalkotók ezt az adatkezelőre vonatkozó törvényekben vagy rendeletekben engedélyezik.

Ha a tárolási cél nem alkalmazható, vagy ha az európai jogalkotó vagy más illetékes jogalkotó által előírt tárolási idő lejár, a személyes adatokat a törvényi előírásoknak megfelelően rendszeresen blokkolják vagy törlik.

 1. Az érintettek jogai
 • a) Megerősítés joga

Minden érintettnek az európai jogalkotó által biztosított joga van arra, hogy az adatkezelőtől igazolást kapjon arról, hogy az őt érintő személyes adatok feldolgozása folyamatban van-e vagy sem. Ha az érintett igénybe kívánja venni ezt a megerősítési jogot, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával.

 • b) Hozzáférési jog

Minden érintettnek joga van az európai jogalkotó által biztosítani, hogy az adatkezelőtől bármikor ingyenes információt szerezzen a tárolt személyes adatairól, és ezen információk egy példányát. Ezenkívül az európai irányelvek és rendeletek az érintett számára hozzáférést biztosítanak a következő információkhoz:

 • a feldolgozás célja;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azok a címzettek vagy címzettek kategóriái, akiknek a személyes adataikat nyilvánosságra hozták vagy nyilvánosságra hozzák, különös tekintettel harmadik országbeli vagy nemzetközi szervezetek címzettjeire;
 • amennyiben lehetséges, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, az ezen időszak meghatározására használt kritériumok;
 • az adatkezelőnek megvan a joga a személyes adatok helyesbítését vagy törlését kérni, vagy az érintettre vonatkozó személyes adatok feldolgozásának korlátozására, vagy az ilyen adatkezelésre tiltakozni;
 • a felügyeleti hatósághoz panasz benyújtására való jog fennállása;
 • amennyiben a személyes adatokat nem az érintettől gyűjtik, forrásukra vonatkozóan rendelkezésre álló információk;
 • a GDPR 22. cikkének (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal, beleértve a profilozást is, és legalábbis ezekben az esetekben lényeges információk a vonatkozó logikáról, valamint a jelentőség és a várható következmények jelentése az adatkezelés az érintett számára.

Ezenkívül az érintettnek jogában áll információt szerezni arról, hogy a személyes adatokat továbbítják-e harmadik országba vagy egy nemzetközi szervezetbe. Ebben az esetben az érintettnek joga van ahhoz, hogy tájékozódjon az adattovábbításra vonatkozó megfelelő biztosítékokról.

Ha az érintett igénybe kívánja venni ezt a hozzáférési jogot, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával.

 • c) Helyesbítés joga

Minden érintettnek az európai jogalkotó által biztosított joga van arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül az adatkezelőtől megkapja a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését. Figyelembe véve a feldolgozás céljait, az érintettnek joga van arra, hogy hiányos személyes adatait kiegészítse, ideértve kiegészítő nyilatkozat benyújtását is.

Ha az érintett élni kívánja a helyesbítés jogával, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával.

 • d) Törlés joga (Elfelejtés joga)

Minden érintettnek az európai jogalkotó által biztosított joga van arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül megszerezze az adatkezelőtől az őt érintő személyes adatok törlését, és az adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül törölni a személyes adatokat, ha az alábbi okok valamelyike fennáll: vonatkozik, mindaddig, amíg a feldolgozás nem szükséges:

 • Amennyiben a személyes adatokra már nincs szükség, vagy a cél megszűnik vagy teljesül, amelyre azokat összegyűjtötték vagy más módon feldolgozták.
 • Az érintett visszavonja a feldolgozás alapjául szolgáló hozzájárulást a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja vagy a GDPR 9. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerint, és ha nincs más jogalap a feldolgozáshoz.
 • Az adatalany a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése értelmében kifogásolja a feldolgozást, és a feldolgozásra nem állnak fenn semmilyen kényszerítő jogos indok, vagy az adatalany a GDPR 21. cikkének (2) bekezdése értelmében tiltakozik a feldolgozás ellen.
 • A személyes adatokat jogellenesen dolgozták fel.
 • A személyes adatokat törölni kell annak érdekében, hogy megfeleljenek az adatkezelőre vonatkozó uniós vagy tagállami jogszabályokban foglalt jogi kötelezettségeknek.
 • A személyes adatokat a GDPR 8. cikkének (1) bekezdésében említett információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokkal összegyűjtöttük.

Ha a fenti okok valamelyike fennáll, és az érintett a Menedzserasszisztensek Magyarországi Egyesülete által tárolt személyes adatok törlését kéri, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával. A Menedzserasszisztensek Magyarországi Egyesülete alkalmazottja haladéktalanul gondoskodik arról, hogy a törlés iránti kérelmet azonnal teljesítsék.

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatokat, a 17. cikk (1) bekezdése értelmében a személyes adatok törlésére kötelezett, figyelembe véve a rendelkezésre álló technológiát és a megvalósítás költségeit. Az adatkezelő ésszerű lépéseket tesz, ideértve a technikai intézkedéseket is, hogy tájékoztassa a többi személyt, azon személyes adatokat feldolgozó adatkezelők, amelyeket az érintettek az ilyen adatkezelők által kérték a személyes adatokhoz mutató hivatkozások törlésére, másolására vagy replikálására, amennyiben a feldolgozás nem szükséges. A Menedzserasszisztensek Magyarországi Egyesülete alkalmazottai egyedi esetekben megszervezik a szükséges intézkedéseket.

 • e) A feldolgozás korlátozásának joga

Minden érintettnek joga van az európai jogalkotó által biztosítani, hogy az adatkezelőtől korlátozza a feldolgozást, ha az alábbiak egyike érvényes:

 • A személyes adatok pontosságát az érintett vitatja. Az adatkezelő feladata a személyes adatok pontosságának ellenőrzése.
 • A feldolgozás jogellenes, és az érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett a felhasználás korlátozását kéri.
 • Az adatkezelőnek a továbbiakban nincs szüksége a személyes adatokra a feldolgozás céljából, de az érintettet a jogi követelések megalapozásához, gyakorlásához vagy védelméhez szükségesek.
 • Az adatalany a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése értelmében kifogást emelt a feldolgozás ellenőrzéséig, amíg nem ellenőrzik, hogy az adatkezelés jogos indokolása felülírja-e az érintett alapelvét.

Ha a fent említett feltételek valamelyike teljesül, és az érintett kéri a Menedzserasszisztensek Magyarországi Egyesülete által tárolt személyes adatok feldolgozásának korlátozását, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával. A feldolgozás korlátozását a Menedzserasszisztensek Magyarországi Egyesülete alkalmazottja szervezi.

 • f) Az adatok hordozhatóságához való jog

Minden érintettnek joga van ahhoz, -az európai jogalkotó biztosítja arról, hogy az adatkezelő számára átadott, rá vonatkozó személyes adatokat strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban kapja meg. A személynek az adatkezelő akadályoztatása nélkül joga van továbbadni ezeket az adatokat egy másik adatkezelőhöz, amelynek a személyes adatokat átadták, feltéve, hogy a feldolgozás a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson alapul. a GDPR vagy a GDPR 9. cikke (2) bekezdésének a) pontja, vagy a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződés alapján, és a feldolgozást automatizált eszközökkel végzik, mindaddig, amíg az adatfeldolgozás nem szükséges a közérdekű feladatok elvégzéséhez vagy az adatkezelőre ruházott hatósági hatáskör gyakorlásához.

Ezenkívül az adatátvitelhez való, a GDPR 20. cikkének (1) bekezdése szerinti adatátviteli jogának gyakorlása során az érintettnek joga van arra, hogy személyes adatait közvetlenül az egyik adatkezelőről a másikra továbbítsák, ha ez műszakilag megvalósítható, és ha ezt nem teszi meg. hátrányosan befolyásolhatják mások jogait és szabadságait.

Az adathordozhatósághoz való jog érvényesítése érdekében az érintett bármikor felveheti a kapcsolatot a Menedzserasszisztensek Magyarországi Egyesülete bármely alkalmazottjával.

 • g) Tilos a tiltakozás

Minden érintettnek az európai jogalkotó által biztosított joga van saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor kifogást emelni az e) vagy f) ponton alapuló személyes adatainak feldolgozásakor. ) a GDPR 6. cikkének (1) bekezdésében foglaltak szerint. Ez vonatkozik az e rendelkezések alapján történő profilozásra is.

A Menedzserasszisztensek Magyarországi Egyesülete tiltakozás esetén a továbbiakban nem dolgozza fel a személyes adatokat, kivéve, ha bizonyítani tudjuk az adatkezelés olyan kényszerítő, jogszerű indokait, amelyek felülbírálják az érintett érdekeit, jogait és szabadságait, vagy megalapozhatjuk, gyakorolhatjuk vagy megvédhetjük azokat. jogi követelések.

Ha a Menedzserasszisztensek Magyarországi Egyesülete személyes adatokat közvetlen marketing célokra dolgoz fel, akkor az érintettnek joga van bármikor kifogást emelni a rá vonatkozó személyes adatok feldolgozása céljából. Ez vonatkozik a profilozásra, amennyiben az ilyen közvetlen marketinghez kapcsolódik. Ha az érintett kifogásolja a Menedzserasszisztensek Magyarországi Egyesülete a közvetlen marketing célú adatkezelés ellen, a Menedzserasszisztensek Magyarországi Egyesülete a továbbiakban nem dolgozza fel a személyes adatokat e célokra.

Ezenkívül az érintettnek saját helyzetével kapcsolatos indokok alapján joga van kifogást emelni azzal kapcsolatban, hogy a Menedzserasszisztensek Magyarországi Egyesülete tudományos vagy történelmi kutatási célokra vagy statisztikai célokra a rá vonatkozó személyes adatokat feldolgozza. A GDPR 89. cikkének (1) bekezdése, kivéve, ha az adatfeldolgozás a közérdekből elvégzett feladat elvégzéséhez szükséges.

A tiltakozási jog gyakorlása érdekében az érintett felveheti a kapcsolatot a Menedzserasszisztensek Magyarországi Egyesülete bármely alkalmazottjával. Ezenkívül az adatalany az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során – a 2002/58 / EK irányelv ellenére – mentesen használja fel a tiltakozási jogát automatizált eszközökkel, a műszaki előírások felhasználásával.

 • h) Automatizált egyéni döntéshozatal, beleértve a profilozást is

Minden érintettnek joga van az európai jogalkotó által biztosítottak alapján, hogy ne vonatkozzon kizárólag az automatikus feldolgozáson alapuló határozatra, beleértve a profilozást is, amely jogi következményeket ró rá, vagy hasonlóképpen jelentősen érinti őt, mindaddig, amíg a határozat (1) nem szükséges az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez, vagy (2) nem engedélyezi az uniós vagy tagállami jogszabályok, amelyekre az adatkezelő vonatkozik, és amely az érintett jogainak és szabadságainak és legitim érdekeinek védelme érdekében megfelelő intézkedéseket hoz, vagy (3) nem az érintett kifejezett hozzájárulására épül.

Ha az (1) döntés az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötésére vagy teljesítéséhez szükséges, vagy (2) az érintett kifejezett hozzájárulására épül, a Menedzserasszisztensek Magyarországi Egyesületének megfelelő az érintettek jogainak és szabadságainak és legitim érdekeinek – legalábbis az adatkezelő emberi beavatkozásának megóvására, álláspontjának kifejtésére és a határozat megtámadására – irányuló intézkedések.

Ha az érintett élni kíván az automatizált egyéni döntéshozatali jogokkal, bármikor felveheti a kapcsolatot a Menedzserasszisztensek Magyarországi Egyesülete bármely alkalmazottjával.

 • i) Az adatvédelmi hozzájárulás visszavonásának joga

Minden érintettnek az európai jogalkotó által biztosított joga van bármikor visszavonni személyes adatainak feldolgozására vonatkozó hozzájárulását.

Ha az érintett élni kíván a hozzájárulás visszavonásának jogával, bármikor felveheti a kapcsolatot a Menedzserasszisztensek Magyarországi Egyesülete bármely alkalmazottjával.

 1. Adatvédelmi rendelkezések a Google Analytics alkalmazásához és használatához (névtelenítési funkcióval)

A webhelyen a vezérlő integrálta a Google Analytics összetevőjét (az anonimizáló funkcióval). A Google Analytics egy webanalitikai szolgáltatás. A webes elemzés a webhelyek látogatói viselkedésével kapcsolatos adatok gyűjtése, összegyűjtése és elemzése. Egy internetes elemző szolgáltatás többek között adatokat gyűjt arról a weboldalról, ahonnan egy személy jött (az úgynevezett hivatkozó), mely aloldalakat látogatták meg, vagy milyen gyakran és mennyi ideig nézték meg az aloldalt. A webes elemzéseket elsősorban egy weboldal optimalizálására, valamint az internetes hirdetések költség-haszon elemzésének elvégzésére használják.

A Google Analytics összetevő üzemeltetője a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Írország.

A Google Analytics webes elemzéséhez a vezérlő a “_gat. _AnonymizeIp” alkalmazást használja. Ennek az alkalmazásnak a segítségével a Google lerövidíti az érintett internetkapcsolatának IP-címét, és anonimizálja, amikor az Európai Unió tagállamaitól vagy más, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás szerződő államaitól érkező weboldalainkhoz férünk hozzá.

A Google Analytics összetevő célja a webhelyünk forgalmának elemzése. A Google a begyűjtött adatokat és információkat többek között arra használja fel, hogy felmérje weboldalunkat, és online jelentéseket nyújtson be, amelyek bemutatják webhelyeink tevékenységeit, és egyéb szolgáltatásokat nyújtson az internetes oldalunk használatával kapcsolatban.

A Google Analytics cookie-t helyez az érintett informatikai rendszerébe. A sütik fogalmát a fentiekben ismertetjük. A süti beállításával a Google engedélyezheti weboldalunk használatának elemzését. A weboldal egyes, az adatkezelő által üzemeltetett oldalainak minden egyes meghívásakor, amelybe a Google Analytics összetevőt beépítették, az érintett információs technológiai rendszerének internetes böngészője automatikusan továbbítja az adatokat a Google Analytics összetevő az online hirdetés és a Google felé fizetendő jutalékok céljából. E műszaki eljárás során a Google vállalkozás megismeri a személyes adatok ismereteit, például az érintett IP-címét, amely többek között arra szolgál, hogy a Google megértse a látogatók és a kattintások eredetét,

A sütik személyes adatok tárolására szolgálnak, mint például a hozzáférési idő, a hozzáférés helye, valamint az érintett által a weboldalunk látogatásainak gyakorisága. Minden egyes weboldalunk látogatásakor az ilyen személyes adatokat, beleértve az érintett által használt internet-hozzáférés IP-címét, továbbítják a Google-nak az Amerikai Egyesült Államokban. Ezeket a személyes adatokat a Google tárolja az Amerikai Egyesült Államokban. A Google továbbadhatja ezeket a személyes adatokat a műszaki eljárás során összegyűjtött adatokkal harmadik felek számára.

Az érintett – a fentiek szerint – bármikor megakadályozhatja a sütik beállítását weboldalunkon keresztül a használt böngésző megfelelő beállításával, és így véglegesen tagadhatja a sütik beállítását. A használt internetböngésző ilyen kiigazítása azt is megakadályozná, hogy a Google Analytics sütiket állítson be az érintett informatikai rendszerébe. Ezenkívül a Google Analytics által már használt sütik bármikor törölhetők egy böngészőn vagy más szoftverprogramokon keresztül.

Ezen túlmenően az érintettnek lehetősége van kifogást emelni a Google Analytics által előállított adatgyűjtés ellen, amely a weboldal használatához kapcsolódik, valamint ezen adatok Google általi feldolgozására, és lehetősége van arra, hogy kizárjon minden ilyen adatot. . Ebből a célból az érintettnek le kell töltenie egy böngésző-kiegészítőt a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout link alatt, és telepítenie kell azt. Ez a böngésző-kiegészítő JavaScripten keresztül tájékoztatja a Google Analytics-et, hogy az internetes oldalak látogatásaival kapcsolatos adatokat és információkat nem továbbíthatják a Google Analytics-hez. A böngésző-kiegészítők telepítését a Google kifogásnak tekinti. Ha az érintett információs technológiai rendszerét később törli, formázza vagy újonnan telepíti, akkor az érintettnek újra kell telepítenie a böngésző kiegészítőit a Google Analytics letiltásához.

További információk és a Google alkalmazandó adatvédelmi rendelkezései a https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ oldalon és a http://www.google.com/analytics/terms/us oldalon találhatók. html. A Google Analytics részletesebben a következő link alatt olvasható: https://www.google.com/analytics/.

 1. Az adatkezelés jogalapja

A GDPR szolgál alapjául azon feldolgozási műveletekhez, amelyekhez engedélyt kapunk egy meghatározott feldolgozási célra. Ha a személyes adatok feldolgozása olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett fél, mint például a helyzet, amikor például a feldolgozási műveletek áruk szállításához vagy bármilyen más szolgáltatás nyújtásához szükségesek, akkor a feldolgozás a 6. cikk (1) bekezdésének adatai érvényesek. Ugyanez vonatkozik azokra a feldolgozási műveletekre, amelyek a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükségesek, például termékekre vagy szolgáltatásokra vonatkozó megkeresések esetén. Vállalatunkra olyan jogi kötelezettség vonatkozik, amelyben kötelező a személyes adatok feldolgozása, például adókötelezettségek teljesítése esetén, a feldolgozás az 5. cikk alapján történik. Ritka esetekben a személyes adatok feldolgozására szükség lehet az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében. Ez a helyzet lehet például akkor, ha egy látogató megsérül a társaságunkban, és nevét, életkorát, egészségbiztosítási adatait vagy egyéb létfontosságú információit tovább kell adni orvosnak, kórháznak vagy más harmadik félnek. Akkor a feldolgozás a 6 paragrafusában világít rá. Végül a feldolgozási műveletek alapulhatnak a 6. cikk (1) bekezdése alapján. Ezt a jogalapot olyan feldolgozási műveletekhez használják, amelyekre a fenti jogi indokok nem terjednek ki, ha a feldolgozás a társaságunk vagy harmadik fél által érvényesített jogos érdekek érdekében szükséges, kivéve, ha ezeket az érdekeket az adatalany érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai felülbírálják, amelyek megkövetelik a személyes adatok védelmét. Az ilyen feldolgozási műveletek különösen megengedettek, mert az európai jogalkotó kifejezetten említette őket. Úgy vélte, hogy jogos érdek feltételezhető, ha az érintett az adatkezelő ügyfele (a GDPR 47. preambulumbekezdése, 2. mondat).

 1. Az adatkezelő vagy harmadik fél által érvényesített jogos érdekek

Amennyiben a személyes adatok feldolgozása a 6. cikk (1) bekezdése alapján jogos érdekünk, hogy tevékenységeinket minden alkalmazottunk és tagjaink jóléte érdekében végezzük.

 1. A személyes adatok tárolásának időtartama

A személyes adatok tárolásának időtartamának meghatározásához a vonatkozó törvényes megőrzési időszakot kell figyelembe venni. Ezen időszak lejártát követően a megfelelő adatokat rutinszerűen törlik, mindaddig, amíg az már nem szükséges pénzügyi teljesítéséhez vagy  szerződés kezdeményezéséhez.

 1. Személyes adatok szolgáltatása törvényi vagy szerződéses követelményként; A szerződés megkötéséhez szükséges követelmény; Az érintett személyes adatszolgáltatási kötelezettsége; az ilyen adatok elmulasztásának lehetséges következményei

Megállapítottuk, hogy a személyes adatok megadását részben törvény írja elő (pl. Adószabályok), vagy pedig szerződéses rendelkezésekből (pl. A szerződéses partnerre vonatkozó információk) is következhet. Időnként szükség lehet olyan szerződés megkötésére, hogy az érintett személyes adatokat szolgáltat nekünk, amelyekel később dolgoznunk kell. Az érintett például köteles személyes adatokat szolgáltatni nekünk, amikor cégünk szerződést köt vele. A személyes adatok megadásának elmulasztása esetén az érintettel nem lehet szerződést megkötni. Mielőtt az érintett személyes adatokat szolgáltatna, az érintettnek kapcsolatba kell lépnie az egyesület alkalmazottjával.

 1. Automatizált döntéshozatal megléte

Felelős egyesületként nem használjuk az automatikus döntéshozatalt vagy a profilozást.

Ezt az adatvédelmi irányelvet a külső adatvédelmi tisztviselők adatvédelmi politikájának generátora készítette, amelyet a WBS-LAW médiajogi ügyvédjeivel együttműködve fejlesztettek ki.