Tagfelvétel

Tagfelvétel

MIÉRT JÓ IMA HUNGARY TAGNAK LENNI ? ​

SZAKMAI KAPCSOLATÉPÍTÉS

Hazai és nemzetközi szinten is professzionális szakmai fórumot biztosítunk a menedzserasszisztensek közötti kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás számára, a folyamatos szakmai tapasztalatcsere, a mindenki számára hozzáférhető gyakorlati ismeretek átadása révén.

FOLYAMATOS KOMPETENCIA-FEJLESZTÉS

Mind hazai, mind nemzetközi viszonylatban az egyik legfontosabb cél és eszköz egyben: a személyes és szakmai kompetenciák fejlesztésének biztosítása folyamatos képzések, tréningek, konferenciák, work shopok szervezése révén. Ezen fórumok nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy az asszisztensek naprakész infomációk birtokában, nemzetközi szinten is elvárható tudással rendelkezzenek és megfeleljenek munkáltatóik elvárásainak. Ugyanakkor előremutató javaslatokkal és a széles körben megismert “best practice” átvételével hatékonyan előmozdítsák a vezető-asszisztens közötti munkakapcsolat minőségi változását.

SZAKMAI HOVATARTOZÁS, ARCULAT, ELISMERTSÉG

Egyesületünk törekszik arra, hogy az asszisztensi pozícióban dolgozó munkatársakra ne csak beosztottként, hanem partnerként tekintsen a menedzsment, hiszen a szakképzett asszisztens nagyban megkönnyíti a döntéshozatali folyamatot. Folyamatosan segíteni kívánjuk tagjainkat a hiteles személyes márka kialakításában és rendszeres találkozók keretében alkalmat kívánunk biztosítani mindkét oldal (a munkáltatók és az asszisztensek) igényeinek felmérésére, továbbá ajánlások megfogalmazására.

MIÉRT ÉRDEMES  IMA HUNGARY TAGNAK LENNI?

…MERT EGYSZERRE KÉT SZERVEZET TAGJA LEHETSZ

A Menedzserasszisztensek Magyarországi Egyesülete az IMA – International Management Assistants – nemzetközi szervezet tagja, így egyesületi tagjaink azonnal nemzetközi kapcsolatokra tehetnek szert és minden külföldi szakmai eseményen is részt vehetnek a magyar szervezettől függetlenül, de abban betöltött tagi viszony révén. Egy összegű tagdíjaddal így mindkét szervezet tagjává válhatsz egyszerre.

…MERT TAGKÉNT SZÁMOS KEDVEZMÉNY ILLET

Egy jó asszisztens kapcsolati tőkéje megfizethetetlen. Kiemelt hangsúlyt fektetünk arra, hogy folyamatosan bővülő, megbízható, professzionális szintet képviselő szolgáltatói körrel rendelkezzünk. A partnerekkel kötött megállapodások révén tagként kedvezményesen tudsz igénybe venni színvonalas szolgáltatásokat, amelyek nagyban segítik a hétköznapok munkáját.

…MERT MAGYARORSZÁGON EGYEDÜLÁLLÓ KOMPETENCIA-FEJLESZTÉSBEN LEHET RÉSZED

Nemcsak saját egyesületi napjaink keretében tartott előadásokon vehetsz részt, hanem a “gettogetHR” szakmai és személyes kompetencia-fejlesztést segítő project programjain is, ahol rendkívül prominens előadóktól tudsz értékes ismeretekhez jutni.

…MERT MINDEZEN FELÜL

Tisztelünk és megbecsülünk minden tagot, különösen azt, aki ötleteivel, munkájával segíti az egyesület tevékenységét, hozzájárul céljainak eléréséhez és az asszisztens szakma elimertségéhez.

TAGSÁG

Az egyesület minden olyan szakember számára nyitott, akik fontosnak tartják meglévő szakmai ismereteik bővítését, személyes továbbfejlődésüket, a hazai és nemzetközi szintű tapasztalatcserét, valamint szakmájukat valódi hivatásnak és “nem csak” munkakörnek tekintik. Az IMA Hungary a „brand”-ként egyet jelent a hitelességgel. Az egyesülethez való tartozás azonosulást jelent a fenti gondolatokkal, melyek révén tagjaink értéket képviselnek, értéket közvetítenek, együttesen egy valódi szakmai értékközösséget alkotnak.

A több, mint 45 éves nemzetközi anyaszervezet tagjaként egyedülálló nemzetközi platformot tudunk nyújtani tagjainkat, akik ezáltal számos ország képzési fórumaira, eseményeire jelentkezhetnek.

Saját egyesületi szakmai napjainkat havi rendszerességgel tartjuk és ezek tematikája is a szakmai tudás fejlesztését szolgálja aktualitásokkal, naprakész gondolatokkal.
Tagfelvételi kérelmet rendes tagként vagy pártoló tagként lehet benyújtani az egyesület titkárságára: titkarsag.imahungary@gmail.com

JELENTKEZÉSI LAP

Tagdíjaink

Tagsági díjak érvényessége: január 1-december 31.

Rendes tag

 Pártoló/támogató tag

Egyéni tag: 24.000 Ft/év, július 1-től: 12.000 Ft/év

 

Egyéni tag: 12.000 Ft/év, július 1-től: 6.000 Ft/év

 

Vállalati tag (cégek, szervezetek, intézmények): 60.000 Ft/év, július 1-től: 30.000 Ft/év

(3 fő delegálása lehetséges)

 

Vállalati tag (cégek, szervezetek, intézmények): 40.000 Ft/év, július 1-től: 20.000 Ft/év

(3 fő delegálása lehetséges)

 

Tagfelvétel MENETE

  1. Tagfelvételi kérelem kitöltése
  2. Elküldése az alábbi e-mail címre: titkarsag@imahungary.hu
  3. Elnökségi döntés 30 napon belül
  4. Tagdíj fizetése

Tagfelvétel feltétele

Alapszabályunk értelmében a tagfelvétel menete a következő:„5.1.Az Egyesületnek tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az egyesület célkitűzésével egyetért, továbbá elfogadja az alapszabályban foglalt rendelkezéseket.

A tag tagsági jogait személyesen gyakorolhatja. A tag tagsági jogait akkor gyakorolhatja képviselőn keresztül, ha azt az alapszabály lehetővé teszi. A tagsági jogok forgalomképtelenek és nem örökölhetők.

A tagok – a tagdíj megfizetésén túl – az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

Az egyesületi tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével, az alapítást követően a belépési kérelemnek az egyesület elnöksége általi elfogadásával keletkezik. A belépési nyilatkozatot az elnökséghez kell benyújtani, amely szerv a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz a tagfelvételről. Határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs.

A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak.

5.2    Az Egyesület pártoló tagja lehet bármely természetes és jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, civil szervezet, hivatal, intémény, aki az egyesület célkitűzéseivel azonosulni tud és az alapszabályt elfogadja. A pártoló tag felvételéről az Elnökség soron következő ülésén többségi határozattal dönt.

5.3.      Az Elnökség soron következő ülésén többségi határozattal dönthet tiszteletbeli funkciók adományozásáról (tiszteletbeli tag, alapítótag, elnök stb.).“